Διδακτορικό δίπλωμα "Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής". Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Ο υποψήφιος, μετά το πέρας της διδακτορικής διατριβής θα επίσταται των αντικειμένων που άπτονται της επιστήμης των τροφίμων φυτικής προέλευσης, με έμφαση στην ανάλυση των βιοενεργών συστατικών και την αξιολόγηση της διατροφικής τους αξίας. Ο διδάκτορας θα αποκτήσει δεξιότητες αναλυτικής χημείας και ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με τη δομή βιοενεργών συστατικών, τη βιοδραστικότητά τους και τη διατροφική αξία των τροφίμων που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες. Ο Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής γνωρίζει τις βασικές αρχές διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας της βιομηχανίας τροφίμων και marketing προϊόντων διατροφής και εφαρμόζει τις αρχές αυτές υποστηρίζοντας την επιχείρηση που εργάζεται προς παραγωγή ποιοτικών τροφίμων και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος της εκπαιδευτικής ευκαιρίας είναι η πραγματοποίηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα των τροφίμων και φυσικών προϊόντων

Σχέση με την απασχόληση

Ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου μπορεί να απασχοληθεί σε ερευνητική ή ακαδημαϊκή θέση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη