Πτυχίο Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Κατευθύνσεις: α) Ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής, β) Βυζαντινής μουσικής, γ) Ελληνικής παραδοσιακής (Δημοτικής) μουσικής, δ) Σύγχρονης μουσικής. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Το Πτυχίο Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει 4 κατευθύνσεις: α) Ευρωπαϊκής (κλασικής) μουσικής με 18 επιμέρους ειδικεύσεις: 1)Φωνητική Μουσική Εκτέλεση-Μονωδία, 2) Οργανική μουσική Εκτέλεση-Πιάνο, 3) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κιθάρα, 4) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Βιολί, 5) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Βιόλα, 6) Οργανική Μουσική Εκτέλεση -Βιολεντσέλο, 7) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κοντραμπάσο, 8) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Φλάουτο, 9) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Όμποε, 10) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κλαρινέτο, 11) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Φαγκότο, 12) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Σαξόφωνο, 13) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κόρνο 14) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Τρομπέτα 15) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Τρομπόνι 16) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Τούμπα 17) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κρουστά 18) Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές, β) Βυζαντινής μουσικής με 2 επιμέρους ειδικεύσεις: 1) Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής 2) Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές, γ) Ελληνικής παραδοσιακής (Δημοτικής) μουσικής με 21 επιμέρους ειδικεύσεις: 1) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Δημοτικό Τραγούδι-Φωνητική Εκτέλεση, 2) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Λύρα, 3) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Βιολί, 4) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Κλαρίνο, 5) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Καβάλι, 6) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Νέι, 7) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Φλογέρα, 8) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Ζουρνάς, 9) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Άσκαυλος, 10) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Κανονάκι, 11) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Ούτι, 12) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Λαούτο, 13) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Ταμπουράς, 14) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Τρίχορδο Μπουζούκι, 15) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Τρομπόνι, 16) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Κορνέτα, 17) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Τρομπέτα, 18) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Κρουστά, 19) Ερμηνεία και εκτέλεση παραδοσιακών οργάνων-Σαντούρι, 20) Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης-Μελοποιΐας-Σύνθεσης στην Παραδοσιακή Μουσική), 21) Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές και δ) Σύγχρονης μουσικής με 4 επιμέρους ειδικεύσεις: 1) Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Ακορντεόν, 2) Σύνθεση, 3) Διεύθυνση Ορχήστρας, 4) Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές.

ΓΝΩΣΕΙΣ:

• ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: γνωρίζουν το βασικό ρεπερτόριο του κύριου αντικειμένου τους και τουλάχιστον κάποιο από το πιο εξειδικευμένο ρεπερτόριο. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τα κύρια στοιχεία και τις οργανωτικές δομές της μουσικής και να κατανοούν τη διαδραστικότητα μεταξύ τους.
• ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: γνωρίζουν βασικές γνώσεις ιστορίας της μουσικής και των γραπτών που σχετίζονται με αυτή. Είναι γνώστες των διαφορετικών στυλ και των σχετιζόμενων με αυτά εκτελεστικών παραδόσεων.
Κατανοούν και μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στο πεδίο της ειδίκευσής τους.
Έχουν κάποια γνώση οικονομικών, επιχειρηματικών και νομικών διαστάσεων του μουσικού επαγγέλματος. Έχουν συνείδηση των σχέσεων και εξαρτήσεων μεταξύ όλων των ανωτέρω με τις θεωρητικές και πρακτικές τους σπουδές.
• ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: κατανοούν ορισμένα βασικά μοτίβα και διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται με τον αυτοσχεδιασμό.
• ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές και πρακτικές της παιδαγωγικής, ειδικά σε ό,τι σχετίζεται με τη μουσική εκπαίδευση.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ: είναι ικανοί να δημιουργούν και να υλοποιούν τις προσωπικές τους καλλιτεχνικές ιδέες και έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για την έκφρασή τους.
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ: έχουν μελετήσει και, ει δυνατόν, παρουσιάσει σε συναυλίες, αντιπροσωπευτικό ρεπερτόριο του κυρίως γνωστικού αντικειμένου τους. Κατά τη διαδικασία, πρέπει να έχουν την εμπειρία εκτέλεσης μιας ποικιλίας κατάλληλων στυλ.
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΩΝ: μπορούν να δρουν μεταξύ τους μουσικά σε σύνολα, με ποικιλία τόσο στο μέγεθος όσο και στο ρεπερτόριο.
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ: έχουν αποκτήσει αποτελεσματικές τεχνικές εξάσκησης και δοκιμών για βελτίωση μέσω της ατομικής μελέτης. Κατά τη διαδικασία, θα πρέπει να έχουν αφομοιώσει καλές συνήθειες τεχνικής και στάσης σώματος, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σώμα τους με τον αποτελεσματικότερο και λιγότερο επιβλαβή τρόπο.
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: έχουν αποκτήσει κατάλληλες δεξιότητες για τη διάδοση και επικοινωνία μουσικών δομών, υλικών και ιδεών, π.χ. ανάγνωση μουσικού κειμένου σε επάρκεια, τόσο για την κατανόηση της μουσικής και για άνετη εκ πρώτης όψεως ανάγνωση.
• ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: έχουν άνεση στο να αναγνωρίζουν με το αυτί, να απομνημονεύουν και να χειρίζονται το μουσικό υλικό.
• ΦΡΑΣΤΙΚΕΣ (ΛΕΚΤΙΚΕΣ) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: είναι σε θέση να μιλούν ή/και να γράφουν ευφυώς σχετικά με τις μουσικές τους δημιουργίες.
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ: είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις συμπεριφορικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις μιας παράστασης σε κοινό.
• ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: είναι σε θέση να αρθρώνουν ελεύθερα την προσωπική μουσική τους γλώσσα, με αφετηρία τα μουσικά τους βιώματα/δεξιότητες και μέσο τις πρακτικές αυτοπαρατήρησης, μουσικής επίγνωσης και ευρηματικότητας, μέσω ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και στιγμιαίας (αυθόρμητης) σύνθεσης.
• ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ μπορούν να διδάξουν το κύριο αντικείμενο σπουδών τους σε μαθητές ποικίλων επιπέδων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

• ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ: Είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα σε μια ποικιλία θεμάτων: να συγκεντρώνουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν πληροφορίες, να δημιουργούν ιδέες και απόψεις κριτικά, να είναι σε θέση να παρακινούνται και να διαχειρίζονται τα προβλήματα μόνοι τους.
• ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σε μια ποικιλία περιπτώσεων, τη φαντασία, τη διαίσθηση, τη συναισθηματική τους κατανόηση, την ικανότητα να σκέφτονται και να εργάζονται δημιουργικά όταν λύνουν κάποιο πρόβλημα, την ικανότητα να σκέφτονται κα να ενεργούν ευέλικτα, προσαρμοζόμενοι σε νέες συνθήκες που αλλάζουν, την ικανότητα να ελέγχουν και όπου είναι δυνατόν, να εμποδίζουν το άγχος και τη συσχέτισή του με φυσιολογικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την παράσταση.
• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ: Έχουν ανεπτυγμένη επιστημονική, κοινωνική και ηθική συνείδηση σε ζητήματα που αφορούν τη δουλειά τους και αυξημένη κριτική ικανότητα την οποία εφαρμόζουν δημιουργικά όταν συνεργάζονται με άλλους.
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Έχουν αποκτήσει αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικής συναναστροφής, συμπεριλαμβανομένης της δεξιότητας να εργάζονται με άλλους σε κοινές δραστηριότητες (projects), δείχνουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας, οργάνωσης και διαπραγμάτευσης, ενσωματώνονται με άλλους σε ποικιλία καλλιτεχνικών δράσεων, παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε προσιτή μορφή και έχουν επαρκή γνώση δεξιοτήτων πληροφορικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αποστολή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης είναι: (i) να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη και την τέχνη της ευρωπαϊκής (κλασικής), της βυζαντινής, της ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) και της σύγχρονης μουσικής, για την κατάρτιση ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών. Η κατάρτισή τους αποσκοπεί στον συνδυασμό της άρτιας επιστημονικής γνώσης των ιστορικών, θεωρητικών, πρακτικών και παιδαγωγικών θεμάτων της οργανικής και φωνητικής μουσικής, με τη διατήρηση, προώθηση, έρευνα και προβολή της ελληνικής δημοτικής και εκκλησιαστικής μουσικής, (ii) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην εκπαίδευση ή σε τομείς της πολιτιστικής ζωής, (iii) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, (iv) να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς (solists) και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα που θα αντιπροσωπεύουν υπεύθυνα την ελληνική παρουσία και συμμετοχή στα διεθνή και εντόπια μουσικά δρώμενα και θα προβάλλουν ιδιαίτερα τον οικουμενικό χαρακτήρα της ελληνικής μουσικής, όπως αυτός διαμορφώθηκε από την αρχαιότητα, το βυζάντιο, ως τη σύγχρονη εποχή.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της κλασικής μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) μουσικής και της σύγχρονης μουσικής.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο είναι απαραίτητο για τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των επιμέρους ειδικεύσεων στα μουσικά σχολεία της χώρας. Επίσης, ανάλογα με την ειδίκευση, δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης σε Ορχήστρες (κρατικές, Δημοτικές), σε ιδιωτικές ή δημόσιες σχολές μουσικής, σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα και μουσεία, σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, κρατικούς και ιδιωτικούς, σε Ωδεία, σε Σχολές Βυζαντινής Μουσικής και σε ιερούς ναούς.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Μ.Ε.Τ.