Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος του προγράμματος αναμένεται: (1) να γνωρίζει τις αρχές μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας και τις βασικές μεθόδους ποσοτικών αναλύσεων, (2) να κατανοεί πώς βρίσκουν εφαρμογή οι οικονομικές θεωρίες σε πραγματικά οικονομικά προβλήματα, να μπορεί να επιλέγει τα σωστά εργαλεία οικονομετρικής ανάλυσης και να χρησιμοποιεί επιστημονικές πηγές, και (3) να εφαρμόζει σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και να αναπτύσει κατάλληλα μέτρα οικονομικής πολιτικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει στους φοιτητές ευρεία επιστημονική κατάρτiση στην οικονομική επιστήμη. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας, καθώς και μαθήματα επιλογής (συμπεριλαμβανομένων και των σεμιναριακών μαθημάτων) που αφορούν πιο εξειδικευμένα πεδία της οικονομικής επιστήμης. Τα διδακτικά αντικείμενα του προγράμματος εκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της, όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η οικονομική των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, η δημόσια, νομισματική, διεθνής και αγροτική οικονομική, η βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική της εργασίας και της υγείας, η οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η οικονομική ιστορία, καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη