Πτυχίο Λογοθεραπείας. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο "Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου". Έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Λογοθεραπείας έχει σκοπό την επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Την εκπαίδευση των σπουδαστών στην εφαρμογή των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, καθώς και την πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών που συνδέονται με αυτά.
• Την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης διαταραχών που παρουσιάζονται σε παιδιά και σε ενήλικες, σε σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία και λοιπά ιδρύματα, καθώς και στην Κλινική Λογοθεραπείας του Τμήματος.
• Την επιστημονική έρευνα επί θεμάτων που αφορούν στον λόγο, τη φωνή και την ομιλία τυπικών πληθυσμών, καθώς και τις διαταραχές τους.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής), καθώς και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει μαθήματα υποδομής από τις επιστημονικές περιοχές της Γλωσσολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας, τα απαραίτητα μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής, καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογοθεραπείας μπορεί να απασχοληθεί ως Λογοθεραπευτής ή Θεραπευτής του Λόγου, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.