Πτυχίο Οπτικής και Οπτομετρίας. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνoιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.

Περιγραφή

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα, ο Οπτικός-Οπτομέτρης είναι εκείνος ο επαγγελματίας υγείας ο οποίος έχει ως σκοπό:
- την πρωτοβάθμια εξέταση, διάγνωση και καταγραφή προβλημάτων της όρασης, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, με έλεγχο: της διόφθαλμης όρασης, της όρασης σε άτομα όλων των ηλικιών (παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες), της όρασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, της όρασης σε άτομα με προβλήματα χαμηλής όρασης, της έγχρωμης και τρισδιάστατης όρασης, της όρασης στον εργασιακό χώρο, της όρασης σε ειδικές ομάδες, π.χ. αθλητές.
- την αποκατάσταση της όρασης, με τη χορήγηση: γυαλιών οράσεως, φακών επαφής, βοηθημάτων χαμηλής όρασης ορθοοπτικών ασκήσεων ή ασκήσεων, οπτικής εκπαίδευσης και με οποιοδήποτε άλλο μέσο μη επεμβατικό και μη φαρμακευτικό.
- τη διαπίστωση ύπαρξης οργανικής ή συστημικής πάθησης ή δυσλειτουργίας, είτε στον οφθαλμό είτε στο οπτικό σύστημα, και την άμεση παραπομπή ασθενών σε οφθαλμίατρο / οφθαλμολογική κλινική ή κατά περίπτωση ενδεικνυόμενο ιατρό σε περίπτωση τέτοιας διαπίστωσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα στοχεύει στο να παρέχει στους σπουδαστές:
- μια ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση της ανατομίας και φυσιολογίας του οπτικού συστήματος,
- μια λεπτομερή γνώση διάγνωσης και αντιμετώπισης ανωμαλιών του οπτικού συστήματος,
- την ικανότητα να αντιμετωπίζουν κάθε είδους ασθενή και να εκτελούν τη συνταγή του επακριβώς,
- μια ευρεία γνώση των σύγχρονων οπτικών οργάνων,
- μια ευρεία γνώση των νομικών, ηθικών και εμπορικών περιορισμών της Οπτομετρίας,
- την κατανόηση ότι η Οπτική - Οπτομετρία ανήκει στις σχολές επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας και έτσι πρέπει να λειτουργεί ως επάγγελμα προώθησης υγείας, σύμφωνα πάντα με το εθνικό πλαίσιο προώθησης υγείας.

Σχέση με την απασχόληση

Ο απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας μπορεί να απασχοληθεί ως Οπτικός / Οπτομέτρης, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Θεραπεία και αποκατάσταση