ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Αργυροχρυσοχοϊα"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Γνωρίζει τεχνικό σχέδιο (όψεις, κατόψεις, τομές, αξονομετρικό, χρώμα και φωτοσκίαση) και σχέδιο κοσμήματος (και με προγράμματα Η/Υ).
2. Περιγράφει τις τεχνικές κατασκευής και φινιρίσματος κοσμημάτων.
3. Αναγνωρίζει στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας.
Δεξιότητες:
1. Σχεδιάζει πρότυπα κοσμήματα με ολοκληρωμένη σχεδιαστική παρουσίαση.
2. Χειρίζεται τα βασικά εργαλεία και μηχανήματα για την επεξεργασία μετάλλων και κραμάτων και τη διαμόρφωση αυτών.
3. Διαμορφώνει τις επιφάνειες των μετάλλων με τη χρήση εργαλείων (σέγα, λίμα) για την υλοποίηση σύνθετων σχεδίων.
4. Διαμορφώνει μέταλλα για την κατασκευή βοηθητικών εξαρτημάτων (κλιπς, πεταλούδα, κοκκοράκι, καστόνια, κούμπωμα, γλώσσα).
5. Διαμορφώνει μέταλλα για την κατασκευή καστονιών, διαφόρων σχημάτων και μεγεθών για την τοποθέτηση πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων.
6. Χειρίζεται αποτελεσματικά τη διαδικασία φινιρίσματος ενός σύνθετου κοσμήματος.
7. Χειρίζεται αποτελεσματικά όλα τα μηχανήματα που χρειάζονται για την κατασκευή αναπαραγωγικού κοσμήματος (λαστιχιέρα, κεριέρα, εξαέρωση, αποκέρωση, ψήσιμο μούφλων και χύτευση).
8. Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος του εργαστηρίου.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνίτες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Οργανώνει την επιχείρησή του με τον βέλτιστο τρόπο.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος

Θεματικοί Τομείς

Χειροτεχνίες