ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Περιγράφει τη σύνθεση βασικών εδεσμάτων και παρασκευών.
2. Κατανοεί και επικοινωνεί, με ευκολία, χρησιμοποιώντας αγγλική και γαλλική, ή γερμανική, τουριστική ορολογία.
3. Υπολογίζει το κόστος και καθορίζει τιμές πώλησης για τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4. Κατανοεί και εφαρμόζει τους κανόνες υπαλληλικού κώδικα των ξενοδοχείων, εστιατορίων και το περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
5. Αναγνωρίζει και περιγράφει τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.
Δεξιότητες:
1. Προετοιμάζει τους χώρους του εστιατορίου και μπαρ για σερβίρισμα ποτών, αφεψημάτων, εδεσμάτων και για τη διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων.
2. Υποδέχεται τους πελάτες στο εστιατόριο – μπαρ και εφαρμόζει προκαταρκτικές διαδικασίες εξυπηρέτησης.
3. Παρασκευάζει ποτά και τα προσφέρει.
4. Σερβίρει εδέσματα.
5. Παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, τακτοποίησης και ελέγχου στα δωμάτια πελατών του ξενοδοχείου.
6. Εφαρμόζει κανόνες προσωπικής υγιεινής και υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.
Ικανότητες:
1. Εφαρμόζει διαδικασίες πώλησης δωματίων, κράτησης και προετοιμασίας άφιξης.
2. Εκτελεί όλες τις εργασίες άφιξης, υποδοχής και αναχώρησης του πελάτη, καθώς και των υπηρεσιών παροχής διευκόλυνσης, κατά τη διαμονή του.
3. Τηρεί και εκδίδει λογαριασμούς πελατών, με ή χωρίς τη χρήση προγραμμάτων ξενοδοχειακών εφαρμογών.
4. Διενεργεί εργασίες πώλησης και προώθησης εδεσμάτων, κρασιών και ποτών.
5. Εισπράττει λογαριασμούς και συμμετέχει στη διαδικασία κλεισίματος του χώρου εστίασης ή του μπαρ.
6. Επιβλέπει την καθαριότητα και την τακτοποίηση των δωματίων των πελατών στην ξενοδοχειακή επιχείρηση.
7. Επιλέγει συστήματα και μεθόδους καθαρισμού, με οικολογικά και οικονομικά κριτήρια.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος