ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Βοηθών Φαρκακείων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Γνωρίζει πώς να παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά.
2. Έχει γνώσεις γενικής φαρμακολογίας, φαρμακογνωσίας, φαρμακοτεχνίας και συνταγολογίας.
3. Έχει γνώσεις πρώτων βοηθειών.
Δεξιότητες:
1. Επεξηγεί και εκτελεί τη συνταγογραφία (ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών).
2. Εξυπηρετεί τους πελάτες και επικουρεί το έργο του φαρμακοποιού.
3. Διεκπεραιώνει την παραγγελία, παραλαμβάνει και τοποθετεί τα φάρμακα.
4. Κάνει καταχωρίσεις στις καταστάσεις των ταμείων, επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις παραγγελίες, κλπ.
Ικανότητες:
1. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του φαρμακείου, με την ταυτόχρονη παρουσία του φαρμακοποιού.
2. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
3. Συμμετέχει στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των προϊόντων αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος

Θεματικοί Τομείς

Φαρμακευτική