ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Βοηθών Φυσικοθεραπευτών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Κατέχει βασικές γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος.
2. Περιγράφει τις διάφορες τεχνικές Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης και Κινητοποίησης, καθώς και τις αρχές λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.
3. Βοηθά τους ασθενείς στη λήψη σωστών, λειτουργικών και αναπαυτικών θέσεων για την εφαρμογή θεραπευτικών πράξεων.
Δεξιότητες:
1. Βοηθά τον Υπεύθυνο Φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή θεραπευτικών ασκήσεων και προγραμμάτων κινησιοθεραπείες και εκγύμνασης για αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων του μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος.
2. Χειρίζεται τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ενημερώνοντας το σχετικό αρχείο και καταχωρίζει τα παραπεμπτικά τους σε ομάδες ανάλογα με τους Ασφαλιστικούς Φορείς.
Ικανότητες:
1. Εφαρμόζει στους ασθενείς απλές Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές σύμφωνα με το σχέδιο εξατομικευμένης αποκατάστασης του ασθενούς, όπως αυτό εκπονήθηκε από τον Υπεύθυνο Φυσικοθεραπευτή.
2. Ελέγχει την ασφαλή μετακίνηση των ασθενών μέσα στο χώρο του Φυσικοθεραπευτηρίου-Υδροθεραπευτηρίου, καθοδηγώντας τους με την κατάλληλη ένδυση στους χώρους, όπου πρόκειται να γίνουν οι επόμενες Φυσικοθεραπευτικές πράξεις.
3. Ελέγχει την επάρκεια και ορθή χρήση των αναλωσίμων υλικών του χώρου εργασίας και προτείνει στον Υπεύθυνο την αντικατάσταση και προμήθειά τους.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος