Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής". Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος, διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να αναπτύξει είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ηλεκτρονικής και ειδικότερα στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Αναλογικά / ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, διατάξεις, συστήματα και όργανα μέτρησης,
2. Τηλεπικοινωνίες εν γένει (ενσύρματες και ασύρματες, μικροκυματικές – κινητές – δορυφορικές - οπτικές) καθώς και επικοινωνία ψηφιακών δεδομένων,
3. Ηλεκτρονικά Ισχύος, Βιομηχανικά ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μηχατρονικά Συστήματα,
4. Οπτικοακουστικά συστήματα και εγκαταστάσεις, Ραδιοτηλεόραση, Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας / Πολυμέσα,
5. Τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δίκτυα Yπολογιστών, Διαδίκτυο και υπηρεσίες πληροφορικής, Εφαρμογές Τηλεματικής,
6. Ηλεκτρομηχανικές διατάξεις, τεχνολογία μικροσυστημάτων
7. Μικροελεγκτές, μικροεπεξεργαστές, ενσωματωμένα συστήματα
8. Αισθητήρια, μετρήσεις και συστήματα συλλογής δεδομένων, Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων,
9. Μικροηλεκτρονική, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Δομές υλικού (hardware),
10. Συστήματα προστασίας και πυρασφάλειας, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, συστήματα διασφάλισης ποιότητας,

Περαιτέρω πληροφορίες

Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι οι εμπεριστατωμένες σπουδές και η εμβάθυνση των γνώσεων στο αντικείμενο του Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης και της Υλοποίησης Προηγμένων - Σύγχρονων Συστημάτων Ηλεκτρονικής.

Πέραν των επιστημονικών γνώσεων που θα προσφέρει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εστιάζει στο γνωστικό αντικείμενο της διαθέσιμης σήμερα ηλεκτρονικής τεχνολογίας, των αναπτυξιακών εργαλείων σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο υλικού, μικροσυστημάτων και λογισμικού. Μια ακόμη βασική στόχευση του προγράμματος είναι η έννοια του συστήματος και των εφαρμογών καθώς και του προϊόντος που πρέπει να είναι λειτουργικό, απλό στη σύλληψη, εύκολο και φιλικό στη χρήση, συμβατό με προδιαγραφές και αξιόπιστο.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.