Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 4 από 4
Επίπεδο Τίτλος
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Κατευθύνσεις: α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, β) Διαχείριση Έργων, γ) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δ) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας, ε) Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Ψυχική Υγεία». Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.