Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Κατευθύνσεις: α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, β) Διαχείριση Έργων, γ) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δ) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας, ε) Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το ΠΜΣ με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ» (Μaster in Business Administration) έχει σκοπό:
• την προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος
• την ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Διοίκησης και Οικονομίας
• την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Περαιτέρω πληροφορίες

The Postgraduate Studies Programme titled Master in Business Administration serves the following purpose:
- preparation of specialised and competent executives to work in public or private bodies, promoting the growth of Greek businesses and of the Greek economy in general;
- preparation of specialized and competent executives for employment in public and private organisations.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Μη προτιμώμενοι όροι

ΜΒΑ