Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 20
Επίπεδο Τίτλος
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνείο Κρήτης.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνείο Κρήτης.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού Περιβάλλοντος. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον". Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών". Ειδικεύσεις: 1. Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος, 2. Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών , 3. Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μηχανική Πετρελαίου. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μηχανικού Περιβάλλοντος". Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον'' . Ειδικεύσεις: α)Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις β) Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνείο Κρήτης.