Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 6 από 6
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών. Κατευθύνσεις: 1) Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ) 2) Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ). Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (01.10.2018-31.08.2020), ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΠΟ 01.09.2020) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΩΣ 30-9-2018) -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΠΟ 1-10-2018 ΝΟΜΟΣ 4559/2018) * Πρόκειται για έναν τίτλο σπουδών; Παρακαλούμε πολύ να τον διατυπώσετε με τη μορφή: Πτυχίο ..... Τμήμα ....... Σχολή ...... Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
6 Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας. Ειδικεύσεις: 1. Κλασική Ειδίκευση, 2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Ειδίκευση, 3. Ειδίκευση Γλωσσολογίας. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Σχολή Κλασικών και Aνθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Προσχολική Εκπαίδευση". Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.