Πτυχίο Εμπορίας και Διαφήμισης. Κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ β) Τουριστικό Μάρκετινγκ γ) Αγροτικό Μάρκετινγκ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ο εκπαιδευόμενος/νη θα εφοδιαστεί με γνώσεις, ώστε να κατανοεί έννοιες που αφορούν την εμπορία και διαφήμιση γενικά, καθώς και την εξειδίκευσή τους στο ηλεκτρονικό, τουριστικό και αγροτικό μάρκετινγκ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι π.χ. η έρευνα της αγοράς, η ανάπτυξη πωλήσεων, η διαφήμιση και η προβολή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος είναι η διδασκαλία και η εκπαίδευση των φοιτητών στην επιστήμη του μάρκετινγκ με έμφαση στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, στο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και στο μάρκετινγκ τουριστικών υπηρεσιών. Η διδασκαλία και η εκπαίδευση των φοιτητών εμπλουτίζεται με τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα με τις πρωτοποριακές μεθόδους προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της χρήσης του διαδικτ ύου και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και πολυμέσων.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε γενικότερα να ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα να παρέχει στους απόφοιτους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται, με την ενσωμάτωση και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα του μάρκετινγκ.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, πέρα από τη βασική θεωρητική γνώση, μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης επικεντρώνεται σε πρακτικές εφαρμογές μέσω της διδασκαλίας εργαστηριακών ασκήσεων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτελεσματική σύζευξη θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος να διαθέτουν άρτια κατάρτιση του αντικειμένου του μάρκετινγκ.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι υποχρεωτικός για την άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Β ή Γ τάξης και απαραίτητος για όσους θα εργαστούν σε θέσεις Μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις ή Οργανισμούς.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Μάρκετινγκ