ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:
1. Αναφέρει τα διάφορα είδη γάλακτος και τη χημική σύστασή τους, αναφέρει τις φυσικές και χημικές ιδιότητές του και κατανοεί τη διαιτητική αξία του, καθώς και το ρόλο του κάθε συστατικού του.
2. Αναγνωρίζει τα συμπτώματα της μαστίτιδας στα ζώα και περιγράφει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή της.
3. Περιγράφει το ρόλο της πυτιάς και της καλλιέργειας κατά την πήξη του γάλακτος και αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση της.
4. Περιγράφει τα πιθανά ελαττώματα ή ασθένειες του τυριού και τους τρόπους θεραπείας τους, με τις απαραίτητες παρεμβάσεις.
5. Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των ελληνικών τύπων τυριών, όπως φέτα, τελεμέ, κασέρι, κεφαλοτύρι-γραβιέρα-κεφαλογραβιέρα, μυζήθρα-μανούρι-ανθότυρο.
6. Αναγνωρίζει και περιγράφει τις διαφορές στα τοπικά παραδοσιακά τυριά, όπως γαλοτύρι, χαλούμι, γιδίσιο, μπάτζος, τουλουμοτύρι, καλαθάκι Λήμνου, σφέλια, φορμαέλα, λαδοτύρι, μετσοβόνε, ξυνομυζήθρα, ανεβατό, κατίκι Δομοκού, καθώς και την πορεία παρασκευής τους.
7. Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά στους ξενικούς τύπους τυριών, όπως ένταμ-γκούντα, μοτσαρέλα, κ.ά.
8. Περιγράφει τον τρόπο παρασκευής των τυριών: τσένταρ, λιωμένα τυριά, τυριά με μούχλα (πχ ροκφόρ), τυριά διαίτης, απομιμήσεις τυριών.
9. Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως γάλα συμπυκνωμένο, γάλα σκόνη, γάλα κακάο, βούτυρο-Κρέμα γάλακτος, παγωτό.
Δεξιότητες:
1. Εφαρμόζει όλες τις τεχνικές άμελξης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της μαστίτιδας στα ζώα, πραγματοποιεί δειγματοληψία γάλακτος και διατηρεί το γάλα μετά την άμελξή του σε σωστές συνθήκες περιβάλλοντος και υγιεινής.
2. Επεξεργάζεται γάλα που προορίζεται για κατανάλωση (παραλαβή, ψύξη, τυποποίηση, παστερίωση ή αποστείρωση, εμφιάλωση, διατήρηση και διάθεση).
3. Παράγει τυρί και διαπιστώνει την πήξη του τυριού με πρακτικούς τρόπους και εντοπίζει τα πιθανά ελαττώματα ή ασθένειες του τυριού, τις αιτίες και προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη θεραπεία του.
4. Παράγει (με παραδοσιακό και εργοστασιακό τρόπο), αποθηκεύει και διακινεί τους παρακάτω ελληνικούς τύπους τυριών: Φέτα, Τελεμέ, Κασέρι, Κεφαλοτύρι-Γραβιέρα-Κεφαλογραβιέρα, Μυζήθρα-Μανούρι-Ανθότυρο.
5. Παράγει, αποθηκεύει και διακινεί τους παρακάτω ξενικούς τύπους τυριών: ένταμ-γκούντα, μοτσαρέλα.
6. Περιγράφει τον τρόπο παρασκευής των τυριών: τσένταρ, λιωμένα τυριά, τυριά με μούχλα (π.χ. ροκφόρ), τυριά διαίτης, απομιμήσεις τυριών.
7. Παρασκευάζει με όλες τις μεθόδους παραδοσιακό και βιομηχανικό γιαούρτι, καθώς και βούτυρο.
8. Παρασκευάζει και αποθηκεύει τα παρακάτω γαλακτοκομικά προϊόντα: γάλα συμπυκνωμένο, γάλα σκόνη, γάλα κακάο, βούτυρο-κρέμα γάλακτος, παγωτό.
9. Χειρίζεται τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της παραγωγής, συντηρεί και προβαίνει σε μικροδιορθώσεις των μηχανημάτων και του εξοπλισμού των χώρων επεξεργασίας και μεταποίησης γάλακτος, καθαρίζει-εξυγιαίνει το μηχανολογικό εξοπλισμό (δεξαμενές, συσκευές σωλήνες, βαρέλια, κλπ.) και τους εσωτερικούς χώρους, συμμετέχει στον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και βοηθητικών υλών, των ενδιάμεσων και των τελικών προϊόντων υπό τον έλεγχο ειδικών, συμμετέχει στην εφαρμογή / τήρηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβάλλοντος, πιστοποίησης προϊόντων κ.ά. της πρωτογενούς παραγωγής και μεριμνά για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (εργατών / τεχνιτών).
10. Τηρεί στοιχεία παραγωγής, κοστολογεί τα παραγόμενα προϊόντα και χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες γεωργικής οικονομίας.
11. Παραλαμβάνει, ταξινομεί και καταχωρεί τα φορολογικά παραστατικά στα βιβλία της φορολογικής νομοθεσίας και συμπληρώνει τα απαραίτητα παραστατικά και έντυπα.
Ικανότητες:
1. Φροντίζει για την εφαρμογή χρονοδιαγραμμάτων, που του έχουν ορίσει οι ανώτεροί του.
2. Ακολουθεί το πρόγραμμα των εργασιών του και το εκτελεί υπό επίβλεψη.
3. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
4. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
5. Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
7. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος