ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Κεραμικής-Πηλοπλαστικής"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Προσδιορίζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες των πηλών χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας.
2. Αναγνωρίζει τους κανόνες ασφάλειας σε σχέση με τη θερμότητα, ηλεκτρισμό και πυρασφάλεια.
3. Αναγνωρίζει τα υλικά κεραμικής-πηλοπλαστικής και περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων μηχανών.
Δεξιότητες:
1. Κατασκευάζει σύνθετα κεραμικά αντικείμενα στον τροχό με διάφορες τεχνικές κατασκευής.
2. Κατεργάζεται στον τροχό και άλλα υλικά (πορσελάνη, πυρίμαχο άργιλο).
3. Χειρίζεται εργαλεία διακόσμησης κεραμικών.
4. Διακοσμεί τα κεραμικά με υλικά παραδοσιακής ή σύγχρονης τεχνολογίας.
5. Εφαρμόζει τα υαλώματα στην κεραμική επιφάνεια.
6. Διαμορφώνει προσωπικό ύφος στη δουλειά του.
7. Κατασκευάζει αντικείμενα μεγαλύτερου όγκου μονοκόμματα ή διαιρούμενα σε προκατασκευασμένα μέρη.
8. Κατασκευάζει γύψινο πρόπλασμα και από αυτό όμοια καλούπια.
9. Κατασκευάζει πήλινα αντικείμενα εν σειρά.
10. Χειρίζεται τα όργανα του καμινιού.
11. Επιλέγει υλικά που συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών πόρων.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος