ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Βοηθών Οδοντοτεχνιτών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Κατέχει γνώσεις όλης της Ανατομίας και Φυσιολογίας των νεογιλών και μονίμων οδόντων.
2. Γνωρίζει όλα τα στάδια εκτέλεσης κινητών προσθετικών εργασιών.
3. Γνωρίζει όλα τα στάδια εκτέλεσης ακίνητων προσθετικών εργασιών.
Δεξιότητες:
1. Εκτελεί - σε όλα τα στάδια - κινητές προσθετικές εργασίες.
2. Εκτελεί - σε όλα τα στάδια - ακίνητες προσθετικές εργασίες.
3. Κατασκευάζει ορθοδοντικά μηχανήματα.
Ικανότητες:
1. Έχει την ικανότητα για πλήρη λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και συνεργασία με τον υπεύθυνο οδοντίατρο.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος

Θεματικοί Τομείς

Οδοντιατρικές σπουδές