Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου 1. Διοίκησης 2. Μάρκετινγκ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Ο φοιτητής αναμένεται από το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων να αποκτήσει γνώσεις από τα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Οικονομικών, του Μάρκετινγκ. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την κατανόηση και την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και την αντιμετώπιση επιχειρηματικών ευκαιριών, έχουν αποκτήσει γνώση και ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, εφαρμογής και χρήσης των νέων τεχνολογιών, όπως εφαρμόζονται στη διοίκηση των επιχειρήσεων, καθώς και μαθηματικών και στατιστικής προσανατολισμένων στην εφαρμογή της ανάλυσης και της τεκμηρίωσης επιχειρησιακών προβλημάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και προέρχεται από τη συγχώνευση των τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.
Οι κατευθύνσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ λειτουργούν ενιαία για το Α’ έτος σπουδών και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις αίθουσες και από το προσωπικό του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δ.Ε.