Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, αποκτούν εκείνες τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική απασχόλησή τους στον τομέα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Οργανισμών και Υπηρεσιών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του Τμήματος είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Οργανισμών και Υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αποτελείται από διδακτικά αντικείμενα όπως:
• Διαχείριση Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών επιχειρήσεων και τμήματα επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων, τμήματα αεροπορικών, ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών κλπ.
• Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
• Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
• Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE).
• Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
• Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
• Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
• Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας σε πολύγλωσσο/πολυπολιτισμιακό οικονομικό περιβάλλον.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.