ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει τα συστήματα ασφαλούς πλοήγησης πλοίου, τα ηλεκτρονικά συστήματα εύρεσης της θέσεως του πλοίου, καθώς και τα συστήματα ασφαλούς φόρτωσης, στοιβασίας και μεταφοράς φορτίων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται τα συστήματα ασφαλούς πλοήγησης πλοίου.
2. Χειρίζεται τα ηλεκτρονικά συστήματα εύρεσης της θέσεως του πλοίου.
3. Εκτελεί ασφαλή φυλακή γέφυρας.
4. Διαχειρίζεται τις πληροφορίες και το ανθρώπινο δυναμικό της γέφυρας.
5. Διαχειρίζεται τις καταστάσεις έκτακτων αναγκών, έρευνας και διάσωσης.
6. Διατηρεί την ευστάθεια του πλοίου.
7. Εφαρμόζει τις διαδικασίες πρόληψης και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης.
8. Χειρίζεται τα συστήματα ασφαλούς φόρτωσης, στοιβασίας και μεταφοράς φορτίων.
9. Χειρίζεται τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του πλοίου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Θεματικοί Τομείς

Υπηρεσίες μεταφορών