ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει βασικές αρχές διαπαιδαγώγησης βρεφών και νηπίων.
2. Συνδυάζει τις παιδαγωγικές του γνώσεις με το επάγγελμα του βοηθού βρεφονηπιοκόμου.
3. Κατανοεί τις απαιτήσεις του χώρου του βρεφονηπιακού σταθμού και τηρεί τη δεοντολογία του επαγγέλματος.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Συμμετέχει στην καθημερινή φροντίδα βρεφών και νηπίων.
2. Χρησιμοποιεί παιδαγωγικά υλικά και παιδαγωγικές μεθόδους για τη δημιουργική απασχόληση βρεφών και νηπίων.
3. Σχεδιάζει παιδαγωγικές δράσεις σε συνεργασία με τον παιδαγωγό.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Επιτελεί την προετοιμασία και εφαρμογή αυτόνομων μικρών εργασιών στο βρεφονηπιακό σταθμό.
2. Παίρνει πρωτοβουλίες σε καθορισμένα σημεία του παιδαγωγικού προγράμματος σε συνεργασία με τον παιδαγωγό.
3. Συνεργάζεται με το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού και με τους γονείς.Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.