Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 5 από 5
Επίπεδο Τίτλος
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιώσιμη Ανάπτυξη". Κατευθύνσεις: α) Τοπική Ανάπτυξη, β) Διαχείριση Περιβάλλοντος, γ) Αγωγή Καταναλωτή. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Πληροφορική και Τηλεματική". Κατευθύνσεις: α) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού β) Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής γ) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή”. Κατευθύνσεις: α) Κλινική Διατροφή β) Διατροφή και Άσκηση γ) Διατροφή και Δημόσια Υγεία δ) Διατροφή Τρόφιμα και Καταναλωτής ε) Μοριακή Διατροφή. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής. Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Kατευθύνσεις: α) Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη, β) Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, γ) Αγωγή και Πολιτισμός. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου». Kατευθύνσεις: α) Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών, β) Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Χώρου, γ) Γεωπληροφορική. Τμήμα Γεωγραφίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.