Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

921 - 930 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό δίπλωμα "Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής". Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στα "Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα". Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Γεωγραφία". Τμήμα Γεωγραφίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό δίπλωμα στην "Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία". Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Κοινωνιολογία". Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό δίπλωμα στις "Επιστήμες της Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών". Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Επιστήμες της Αγωγής". Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Επιστήμες της Θάλασσας". Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Μεσογειακές Σπουδές." Κατευθύνσεις: α) Αρχαιολογία, β) Γλωσσολογία, γ) Διεθνείς Σχέσεις. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.