Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

931 - 940 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή". Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Μουσική Επιστήμη και Τέχνη". Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Εφαρμοσμένη Πληροφορική". Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Οικονομική Επιστήμη". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παιδαγωγική. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Σχολή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές Σπουδές". Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές". Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
8 Διδακτορικό Δίπλωμα. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.