Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

971 - 980 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης".Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης". Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στα «Ψηφιακά Συστήματα». Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Μηχανολογία". Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Φυσικοθεραπεία". Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Περιβαλλοντική Επιστήμη". Τμήμα Περιβάλλοντος. Σχολή Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες". Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική". Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Οικονομικές Επιστήμες". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.