Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1011 - 1020 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών στις Επιστήμες Εκπαίδευσης και Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Βιολογικές Εφαρμογές και Τεχνολογίες. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Μουσικές Σπουδές. Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Σχολή Μουσικών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.