Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1001 - 1010 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογοθεραπεία. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Οικονομική Επιστήμη". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Γεωπονικές Επιστήμες. Τμήμα Γεωπονίας. Σχολή Γεωπονίας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Εικαστικές Τέχνες και Επιστήμες της Τέχνης. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στη Πρωϊμη Παιδική Ηλικία. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών στη Χημεία. Τμήμα Χημείας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.