Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Οι διδακτορικοί φοιτητές δεν παρακολουθούν μαθήματα πλην, κατά περίπτωση, κάποιων σεμιναρίων ή μαθημάτων μεθοδολογίας τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την έρευνά τους. Κατά τη λήψη του τίτλου τους θα πρέπει α) να γνωρίζουν άριστα το αντικείμενο της διατριβής τους καθώς και συγγενή θέματα β) να κατανοούν πλήρως τα ζητήματα μεθοδολογίας και ουσίας του αντικειμένου τους και γ) να είναι σε θέση να παράξουν μερικότερες μελέτες (δημοσιεύσιμες) με βάση τη διατριβή τους

Περαιτέρω πληροφορίες

Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Η κτήση διδακτορικού δεν αποτελεί προϋπόθεση για κάποιο επάγγελμα πλην πανεπιστημιακής/ερευνητικής καριέρας

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη