Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

941 - 950 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΧΟΛΗ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
8 Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής. Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Γεωγραφίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής. Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΣΧΟΛΗ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
8 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΧΟΛΗ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΣΧΟΛΗ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)