Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

981 - 990 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος". Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού". Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Σχολή Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας". Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών». Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία". Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού". Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας . Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Ιατρική". Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Προσχολική Εκπαίδευση". Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην «Ειδική Αγωγή». Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις «Γεωπονικές Επιστήμες». Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.