Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

991 - 1000 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά. Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Φιλοσοφία". Τμήμα Φιλοσοφίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών". Τμήμα Φιλοσοφίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία/Αρχαιολογία/Ιστορία της Τέχνης/Λαογραφία/Ανθρωπολογία. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνιολογία. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.