Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

961 - 970 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ -ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Εικαστικών Τεχνών".Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνείο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυτεχνείο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Αρχιτεκτονική". Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνείο Κρήτης.
8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
8 ΦΥΣΙΚΗ (ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
8 ΧΗΜΕΙΑ (ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)