Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

961 - 970 από 1024
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος". Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού". Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Σχολή Τεχνολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία". Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Προσχολική Εκπαίδευση". Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην «Ειδική Αγωγή». Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνιολογία. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις «Γεωπονικές Επιστήμες». Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.