Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1021 - 1030 από 1048
Επίπεδο Τίτλος
8 Διδακτορικό Δίπλωμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Μοριακή Βιολογία και Γενετική". Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νομική. Τμήμα Νομικής. Νομική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλολογία. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική. Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία και την Εθνολογία. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική Πολιτική. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Οικονομικές Επιστήμες". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.