ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Γραφικών Τεχνών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει τις τεχνικές εκτύπωσης και τα αντίστοιχα υλικά.
2. Αναλύει τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ δημιουργίας μακέτας και επεξεργασίας εικόνας.
3. Προσδιορίζει τη διαδικασία που απαιτείται για μια έκδοση.
4. Αναγνωρίζει τις περιόδους και τα χαρακτηριστικά της τέχνης μέσα από τις διάφορες εκφάνσεις της.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Δημιουργεί μακέτες και τις εκτυπώνει.
2. Σχεδιάζει γραφιστικές εφαρμογές σε Η/Υ με τα κατάλληλα λογισμικά.
3. Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
4. Διαμορφώνει τη σελιδοποίηση βιβλίων και γενικά σύνθετων εγγράφων με κείμενα και εικόνες.
5. Χειρίζεται τον εξοπλισμό και τα υλικά που απαιτούνται για τη λήψη και εκτύπωση φωτογραφικού υλικού, καθώς και το σχετικό λογισμικό επεξεργασίας της.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνδιαλέγεται δημιουργικά με τους συνεργάτες του.
2. Αξιολογεί και ελέγχει το αποτέλεσμα μιας εκτύπωσης.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.