ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Βοηθών Νοσηλευτών"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Περιγράφει την ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος.
2. Περιγράφει τις νοσηλευτικές τεχνικές.
3. Αναγνωρίζει τους κανόνες ατομικής υγιεινής.
4. Αναγνωρίζει στοιχεία παθολογικών καταστάσεων του ανθρώπου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Βοηθά τον ασθενή στην τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.
2. Βοηθά τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή στη χορήγηση φαρμάκων σε άρρωστο και στην εφαρμογή εξειδικευμένων νοσηλευτικών τεχνικών.
3. Συμμετέχει στη λήψη και καταγραφή των ζωτικών σημείων του αρρώστου.
4. Παρέχει φροντίδα ατομικής υγιεινής σε κλινήρεις αρρώστους.
5. Ελέγχει και φροντίζει την ασφαλή μετακίνηση του ασθενούς στον χώρο της νοσηλευτικής μονάδας.
6. Ελέγχει την επάρκεια και ορθή χρήση των αναλώσιμων υλικών του χώρου εργασίας και προτείνει στον Υπεύθυνο την προμήθειά τους.
7. Εφαρμόζει στον ασθενή νοσηλευτικές τεχνικές, σύμφωνα με το σχέδιο εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό του Νοσοκομείου.
2. Τηρεί τη δεοντολογία του επαγγέλματος του νοσηλευτή.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.