ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Αναγνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές ψηφιδογραφίας – υαλογραφίας.
2. Γνωρίζει την ιστορία της τέχνης του ψηφιδωτού και της υαλογραφίας.
3. Αναγνωρίζει τις αρχές και τεχνικές ψηφιακής σχεδίασης.
4. Αναγνωρίζει τις αρχές της ψηφιακής εικόνας και φωτογραφίας.
Δεξιότητες:
1. Σχεδιάζει μακέτες με πολύπλοκα σχέδια.
2. Δημιουργεί συνθέσεις με προσωπικό χαρακτήρα.
3. Κατασκευάζει πιστά αντίγραφα ψηφιδωτών.
4. Κατασκευάζει ψηφιδωτά για χρηστικά αντικείμενα.
5. Κόβει γυαλιά σε πολύπλοκες συνθέσεις.
6. Κατασκευάζει βιτρώ με συνδετικά υλικά, μολύβια και χαλκοταινίες.
7. Κάνει αποκατάσταση σε γυαλιά και μολύβια.
8. Κατασκευάζει τρισδιάστατα διακοσμητικά μοντέλα.
9. Κατασκευάζει βοτσαλωτά δάπεδα-αυλές.
10. Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
11. Συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος