Πτυχίο Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο εκπαιδευόμενος κατέχει: 1. Γνώση των επικοινωνιακών μεθόδων και των κοινωνικών επιδράσεών τους και εξοικείωση με τις νέες σχετικές τεχνολογίες.
2. Την τεχνική γνώση υποβάθρου σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες βρίσκονται πίσω από τα μέσα επικοινωνίας
3. Τη δυνατότητα παραγωγής μελετών ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Διαδίκτυο και τα νέα μέσα, ευρύτερα.
4. Τη δυνατότητα και τάση να παρακολουθεί τις εξελίξεις των ψηφιακών μέσων και να προσαρμόζει εφαρμογές παγκοσμιοποιημένης φύσης σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο.
5. Το απαιτούμενο υπόβαθρο σε οικονομικές και διοικητικές γνώσεις για την ενίσχυση της ικανότητάς του να ασχολείται με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ εταιρειών.
6. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης των κάθε είδους εφαρμοσμένων μορφών επικοινωνίας και των συνακόλουθων συνεπειών τους.
7. Επικοινωνιακή επάρκεια στο γραπτό και προφορικό λόγο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των Τ.Ε.Ι., άλλα και γενικότερα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Η θέση αυτή προκύπτει αφενός μεν από την καινοτομία του αντικειμένου σπουδών, αφετέρου δε από την αποκλειστικότητά του σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα Ψηφιακά Μέσα και η Επικοινωνία αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα των μέσων έκφρασης, του επιχειρείν, αλλά και της σύγχρονης καθημερινότητας. Το αντικείμενο των Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας περιλαμβάνει το σύνολο των θεωριών, μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που διέπουν και θεραπεύουν μια ευρεία έκταση μέσων, από την ενημέρωση έως την ψυχαγωγία και τις τέχνες, με αιχμή την τάση προς την ψηφιακή τους μορφή, την κοινωνική δικτύωση και το Διαδίκτυο.

Στην αγορά εργασίας υπάρχει έλλειψη πτυχιούχων, οι οποίοι να διαθέτουν αυτόν τον συνδυασμό των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο, ο οποίος εκτείνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι τη διαφήμιση, την τουριστική και πολιτιστική διαχείριση και το freelance web expertise.

Η προσέγγιση αυτών των μέσων, εκ των πραγμάτων διαθέτει μια υφή κοινωνική, πολιτιστική, αισθητική και βέβαια τεχνολογική, προσδίδοντας έτσι στη μεθοδολογική πρακτική μια πολυσυλλεκτική διάσταση. Αποσκοπούμε, επομένως, στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να προωθεί τη διεπιστημονική κατανόηση των Ψηφιακών Μέσων και της Επικοινωνίας και τη σχετική έρευνα του επιστημονικού αυτού πεδίου με τρόπο διαρκώς επικαιροποιούμενο, προκειμένου να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της θεωρίας και της πρακτικής στο παγκοσμιοποιημένο πλέον γίγνεσθαι. Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, στηρίζεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του πεδίου του. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών ειδικοτήτων, μαθήματα Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης, Κινητών Συσκευών και των Εφαρμογών τους, Τουρισμού, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων. H διάρθρωση των μαθημάτων είναι η εξής:
1. Ψηφιακά Μέσα
1.1. Γενικά για Ψηφιακά Μέσα
1.2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα
1.3. Σύγχρονες τάσεις στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και τα Ψηφιακά Μέσα
1.4. Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ψηφιακών Μέσων και Διαδικτύου
2. Πληροφορική-Διαδίκτυο και Δίκτυα
2.1. Διαδίκτυο και Ψηφιακά Μέσα
2.2. Δίκτυα Υπολογιστών και Τεχνολογίες Διαδικτύου
2.3. Μηχανές Αναζήτησης Διαδικτύου και Ανάκτηση Πληροφορίας
2.4. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Κινητών Συσκευών
3. Πολυμέσα
3.1. Παραγωγή Οπτικο-ακουστικών Μέσων
3.2. Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation
3.3. Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων
3.4. Ψηφιακά Μέσα & Ψυχαγωγία
4. Επικοινωνία
4.1. Γενικά για Επικοινωνία
4.2. Αρχές Επικοινωνίας - Από τον Αναλογικό στον Ψηφιακό Κόσμο.
4.3. Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας
5. Δημοσιογραφία – Πολιτική
5.1. Δημοσιογραφία και Δημόσιος Λόγος
5.2. Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία και Δημοσιογραφία Δεδομένων
5.3. Πολιτική Επικοινωνία και Διαχείριση Εικόνας
6. Κοινωνία – Επιχειρήσεις
6.1. Κοινωνική Ψυχολογία και Κοινωνική Διάδραση
6.2. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες
7. Δημόσιες Σχέσεις
7.1. Δημόσιες Σχέσεις στον Ψηφιακό Κόσμο
7.2. Ολοκληρωμένη Στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων
8. Διοίκηση επιχειρήσεων
8.1. Διοίκηση
8.2. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
8.3. Διοίκηση Ψηφιακών Μέσων
8.4. Πειθώ και Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή
8.5. Επίλυση Διενέξεων και Διαχείριση Κρίσεων στον Ψηφιακό Κόσμο
8.6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
8.7. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οικολογία
8.8. Σύγχρονες τάσεις και εργαλεία
8.9. Νέα Μοντέλα Επιχειρηματικότητας στον Ψηφιακό Κόσμο
9. Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης
9.1. Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
9.2. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Στρατηγικές Προβολής
10. Διαφήμιση και Marketing
10.1. Διαφήμιση
10.2. Διαφήμιση και Στρατηγική Επικοινωνίας
10.3. Διαδικτυακή Διαφήμιση και Συστήματα Ψηφιακής Σήμανσης
11. Marketing
11.1. Αρχές Marketing
11.2. Μάρκετινγκ Έντυπων και Ψηφιακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
11.3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
12. Μεθοδολογία Έρευνας – Στατιστική
12.1. Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας
12.2. Στατιστική Θεωρία και Ανάλυση
12.3. Έρευνα, Συγγραφή και Παρουσίαση Επιστημονικής Μελέτης
12.4. Επίλυση Προβλημάτων και Καινοτομία
13. Τουρισμός
13.1. Τουρισμός και Τουριστική Βιομηχανία στην Ψηφιακή Εποχή
13.2. Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό
14. Οικονομικά
14.1. Οικονομικά του Διαδικτύου και των Ψηφιακών Μέσων
14.2. Κοστολόγηση Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
15. Πολιτισμός
15.1. Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Επτανησιακή Κουλτούρα
15.2. Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία
16. Ξένες Γλώσσες
16.1. Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα
Προαιρετικά:
- Διάδραση Ανθρώπου-Μηχανής
- Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων
- Αγγλικά για προχωρημένους
- Συμπεριφορά Καταναλωτή

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος δύνανται να απασχοληθούν είτε ως μισθωτοί, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες στους εξής κλάδους της αγοράς εργασίας: (α) επικοινωνία-δημόσιες σχέσεις-event management, (β) διαφήμιση, (γ) μέσα μαζικής επικοινωνίας (ηλεκτρονικά και έντυπα), (δ) παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων, (ε) web expertise (συμπεριλ. social media, mobile), (στ) τουριστική-πολιτισμική διαχείριση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΨΜΕ