Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και καλλιτεχνικές πρακτικές για την παραγωγή της καθημερινής ζωής". Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο απόφοιτος είναι ικανός να αναγνωρίζει τις βασικές αρχές του Μεταβιομηχανικού σχεδιασμού και τις δυνατότητες σχεδιασμού στη σύγχρονη Μεταβιομηχανική εποχή.
Αποκτάει την δυνατότητα να χειριστεί τις νέες τεχνολογίες προγραμματικού σχεδιασμού και ταυτόχρονα κατανοεί και επανεκτιμά την σπουδαιότητα των παλαιών παραδοσιακών χειροτεχνικών μεθόδων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Συλλέγει ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία για την ποικιλότροπη παραγωγή της σύγχρονης καθημερινότητας.
Εφαρμόζει τις γνώσεις του συνδυαστικά και σχεδιάζει νέα ενναλακτικά πρωτόκολλα συμβιωτικών σχέσεων.
Εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες για να παράξει νέα χρήσιμα προϊόντα αντιπαρερχόμενος τις μακρές και ακριβές γραμμές παραγωγής της βιομηχανίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος βάσει κάποιου ΦΕΚ .

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΠΜΣ Μ.Σ. Τ.Α.Μ. Π.Θ.