Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 7 από 7
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
6 Πτυχίο Ψηφιακών Συστημάτων. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων" με Κατευθύνεις: "Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων" / "Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων". Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες" με Κατευθύνσεις: "Ηλεκτρονική Μάθηση" / "Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα" / "Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα". Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Ψηφιακών Συστημάτων. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.