Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 7 από 7
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
7 Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης". Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. - Tμήμα Τέχνη, Φιλοσοφία, Αισθητική/Τέχνες και Τεχνολογίες της Εικόνας. Πανεπιστήμιο Paris 8.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εικαστικές Τέχνες". Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης". Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης".Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης".Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Εικαστικών Τεχνών".Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.