Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 26
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών. Κατευθύνσεις: 1) Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ) 2) Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ). Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Κατεύθυνση: (ι) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, (ιι) Μουσειολογία, (ιιι) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας, Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.
6 Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις". Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. - Σχολή Ιατρικής. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας". Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διδακτική των Μαθηματικών" με κατευθύνσεις: 1.Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5−12 χρόνων). 2.Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13−18 χρόνων). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)". Ειδικεύσεις: α) Μάρκετιγνκ, β) Χρηματοοικονομική, γ) Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης". Ειδικεύσεις: α) Συστημάτων Παραγωγής, β) Συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης, γ) Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.