Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 13
Επίπεδο Τίτλος
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Εικαστικών Τεχνών. Κατευθύνσεις: α) Ζωγραφικής β) Γλυπτικής γ) Χαρακτικής. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
6 Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο Σχεδιαστή & Τεχνολόγου Ξύλου & Επίπλου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Σχεδιασμου & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον". Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών". Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μηχανική Πετρελαίου. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Συστήματα Παραγωγής και Διοίκησης". Ειδικεύσεις: α) Συστημάτων Παραγωγής, β) Συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης, γ) Επιχειρησιακής Έρευνας. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων". Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.