Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 7 από 7
Επίπεδο Τίτλος
7 Μεταπτυχιακό στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας". Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Συστήματα Επικοινωνιών & Πληροφορικής”. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση». Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις 1. Γενική κατεύθυνση 2. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων 3. Κοστολόγηση και Ελεγκτική . Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης κι Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.