Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 19
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο Κοινωνιολογίας. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο Φυσικής. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις". Τμήμα Ψυχολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. - Σχολή Ιατρικής. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών". Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί». Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.