ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου αυτής της επαγγελματικής ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τις ενδεδειγμένες πρακτικές επεξεργασίας (μεταποίησης) και συντήρησης των κυριότερων αγροτικών προϊόντων φυτικής-ζωικής προέλευσης (παστερίωση, αποστείρωση, ψύξη, κατάψυξη, ξήρανση, αφυδάτωση, ζύμωση, κονσερβοποίηση, ακτινοβόληση, προσθήκη σακχάρων-αλατιού-πρόσθετων) και των αλιευμάτων (αλάτισμα, κάπνισμα, κονσερβοποίηση, ξήρανση).
2. Συμμετέχει στον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων και των βοηθητικών υλών, των ενδιάμεσων και των τελικών προϊόντων.
3. Περιγράφει τον τρόπο παρασκευής, τα στάδια, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον εξοπλισμό στα φυτικά τρόφιμα, στα κρεατοσκευασμάτα, στο γάλα και στα προϊόντα του, στα ψάρια.
4. Αναφέρει τις κατηγορίες και τις ποιότητες του ελαιολάδου.
5. Περιγράφει τον τρόπο δειγματοληψίας σε αμπελώνα και τον χρόνο τρυγητού.
6. Περιγράφει και αιτιολογεί τις μεταβολές του κρέατος μετά τη σφαγή του ζώου και το βαθμό σιτέματός του και αναγνωρίζει τους διάφορους ιστούς του κρέατος και αιτιολογεί τις μεταβολές στο χρώμα του.
7. Περιγράφει τις ιδιότητες του γάλακτος.
8. Αναφέρει τους βασικούς κανόνες υγιεινής των τροφίμων και ποτών στους χώρους επεξεργασίας (μεταποίησης), συντήρησης, τυποποίησης και αποθήκευσής τους και αξιολογεί την υγιεινή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας βιομηχανίας τροφίμων.
9. Κατανοεί τη δράση των καθαριστικών και απολυμαντικών και προτείνει τη σωστή εφαρμογή τους σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
10. Περιγράφει τις προδιαγραφές, τα υλικά και τους τρόπους συσκευασίας των προς κατανάλωση τροφίμων και προτείνει μέτρα πρόληψης των φυσικών και χημικών κινδύνων των τροφίμων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες πρακτικές επεξεργασίας (μεταποίησης) και συντήρησης των κυριότερων αγροτικών προϊόντων φυτικής-ζωικής προέλευσης (παστερίωση, αποστείρωση, ψύξη, κατάψυξη, ξήρανση, αφυδάτωση, ζύμωση, κονσερβοποίηση, ακτινοβόληση, προσθήκη σακχάρων-αλατιού-πρόσθετων) και των αλιευμάτων (αλάτισμα, κάπνισμα, κονσερβοποίηση, ξήρανση).
2. Συμμετέχει στον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων και των βοηθητικών υλών, των ενδιάμεσων και των τελικών προϊόντων της επεξεργασίας (μεταποίησης) και στην εφαρμογή / τήρηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.
3. Συμμετέχει στον τρόπο παρασκευής, τα στάδια, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον εξοπλισμό στα φυτικά τρόφιμα, στα κρεατοσκευασμάτα, στο γάλα και στα προϊόντα του, στα ψάρια.
4. Ελέγχει μακροσκοπικά το βαθμό σιτέματος του κρέατος.
5. Εξηγεί τη φυσική αποκορύφωση του γάλακτος.
6. Προσδιορίζει την ύπαρξη αντιβιοτικών στο γάλα.
7. Συμμετέχει στη διαδικασία οινοποίησης των σταφυλιών και προσδιορίζει την αλκοόλη στο κρασί.
8. Εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες υγιεινής των τροφίμων και ποτών στους χώρους επεξεργασίας (μεταποίησης), συντήρησης και αποθήκευσής τους και διακρίνει μακροσκοπικά τις αλλοιωμένες ή ακατάλληλες για κατανάλωση συσκευασίες τροφίμων.
9. Προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας που εξυπηρετούν τον καταναλωτή και ελέγχει την τήρηση των προδιαγραφών τους.
10. Προσδιορίζει τη σχετική αντοχή των γυάλινων δοχείων στο θερμικό κλονισμό.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εφαρμόζει τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες εργασίας και ολοκληρώνει τις εργασίες που αναλαμβάνει.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Ενημερώνεται συνεχώς για το επάγγελμά του.
4. Επιλύει τα προβλήματα που παρουσιάζονται είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια των ειδικών, ζητώντας τις κατάλληλες συμβουλές.
5. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
6. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο ΕΠΑ.Λ. έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) ή οι απόφοιτοι της Α΄ Τάξης ΓΕΛ (εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.). Οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης, κατόπιν σχετικών εξετάσεων, Απολυτηρίου ΕΠΑΛ και πρόσβασης στην Τάξη Μαθητείας με την προϋπόθεση κτήσης και του Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.