Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 15
Επίπεδο Τίτλος
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικευσης "Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή". Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνή Δημόσια Διοίκηση". Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (MBA). Κατευθύνσεις: α) Μάρκετινγκ, β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, γ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, δ) Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ε) Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στ) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και ζ) Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες". Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού". Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση". Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εφαρμοσμένη Πληροφορική". Κατευθύνσεις: α) Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων, β) Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές, γ) Επιχειρηματική Πληροφορική, δ) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Λογιστική και Χρηματοοικονομική". Κατευθύνσεις: α) Λογιστική, β) Χρηματοοικονομική. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων". Κατευθύνσεις: α) Λογιστική, β) Χρηματοοικονομική. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.