Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 68
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Δίπλωμα προπτυχιακών σπουδών ανά κατεύθυνση 1. Ιστορικών Σπουδών, και 2. Αρχαιολογικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικςή Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν αποδίδεται ενιαίος τίτλος στον οποίο αναγράφονται κατευθύνσεις, η διατύπωση είναι: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Κατευθύνσεις: 1. Ιστορία, 2. Αρχαιολογία. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Πτυχίο Λογοθεραπείας (T.E.) Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. * Η Σχολή που απονέμει είναι "Υγείας και Πρόνοιας" ή αυτή ήταν η σχολή του ΤΕΙ;
6 Πτυχίο Λογοθεραπείας. Τμήμα Λογοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
6 Πτυχίο Μαθηματικών. Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Πτυχίο Νοσηλευτικής (Τ.Ε.). Τμήμα ....[που απονέμει τον τίτλο] Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Πτυχίο Παιδαγωγού. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. * Η λέξη "πανεπιστημιακής" αναγράφεται στον απονεμόμενο τίτλο; Εάν όχι, θα γίνει "Πτυχίο Νοσηλευτικής".
6 Πτυχίο Φιλοσοφίας. Τμήμα Φιλοσοφίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Πτυχίο Χημείας. Τμήμα Χημείας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.