Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 22
Επίπεδο Τίτλος
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.
6 Πτυχίο Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών. Κατευθύνσεις: 1) Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ) 2) Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ). Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Ιστορίας και Εθνολογίας. Κατευθύνσεις: 1. Ιστορία, 2. Εθνολογία. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Σχολή Κλασικών και Aνθρωπιστικών Σπουδών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών. Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Προσχολικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Φιλοσοφίας. Τμήμα Φιλοσοφίας. Φιλοσοφική Σχολή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
7 Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις». Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Τμήμα Φυσικής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον". Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εικαστικές Τέχνες". Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.