Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 26
Επίπεδο Τίτλος
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
6 Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΤεΓΤεΤ). Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
6 Πτυχίο Διατροφολόγου - Διαιτολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.
6 Πτυχίο Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
6 Πτυχίο Επισκέπτη Υγείας. Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας. Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
6 Πτυχίο Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής. Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
6 Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Κτηνιατρικής. Τμήμα Κτηνιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. * Η λέξη "πανεπιστημιακής" αναγράφεται στον απονεμόμενο τίτλο; Εάν όχι, θα γίνει "Πτυχίο Νοσηλευτικής".
6 Πτυχίο Φυσικοθεραπείας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.